Årsmötesprotokoll ligger på Portnet

Årsmötet 2023 avhölls i Tjörns kommunhus den 29 mars. Protokoll från årsmötet finns tillgängligt för medlemmar på Portnet. Enklast loggar du in via knappen ”Medlemslogin PortNet” på hemsidans förstasida och sedan hittar du årsmötesprotokollet under fliken...

Årsmöte 2023 den 29:e mars

Årsmötet kommer att avhållas i kommunhuset den 29 mars kl. 18:30. Motioner skall vara SBF tillhanda senast den 15 mars via mail info@skarhamnsbatforening.se. Kallelse kommer att ut 2-4 veckor innan mötet.

Protokoll från Höstmötet 1/11 finns på PortNet

Höstmötet 2022 hölls i Tjörns Kommunhus den 1/11. Signerat protokoll från mötet finns på PortNet. För enkel inloggning på PortNet använder du lämpligen knappen Medlemslogin på hemsidans startsida.

Kallelse Höstmöte 1/11

HÖSTMÖTE 2022 Plats:   Tjörnsalen, Tjörns kommun Tid:      Tisdag 1/11 kl 18.30  Föredrag:  Mikael Andersson, Jotun, informerar om bottenfärger  Övriga frågor: Information om årets gästhamnssäsong Erfarenheter runt vaktgången 2022 Information om tillägg i SBF:s...

Upptagning på rampen i höst …

Upptag kan ske efter överenskommelse på vardagar mån-tisdag och tors-fredag kl 9-16. Hör gärna av er senast dagen innan. Följande lördagar har vi drop in vecka 38, 39, 40, 41 och 42 kl. 9-15. Obligatorisk bottentvätt för båtar över 200 kg /...