Höstmötet 25/10

Årets höstmöte avhölls den 25/10 med 43 närvarande medlemmar. Protokoll från mötet finns på PORTNET.