Protokoll från årsmötet finns på Portnet

Årsmötet 2024 hölls i Tjörns kommunhus den 26 mars, med 31 medlemmar närvarande. Protokoll från årsmötet finns tillgängligt för medlemmar på Portnet. Enklast loggar du in via knappen ”Medlemslogin PortNet” på hemsidans förstasida och sedan hittar du...