Ansök om båtplatsbyte

Storlek

2,02,53,03,54,04,55,0 meter

2,02,53,03,54,04,55,0 meter

Ny båtplats skall gälla för båt enligt följande

meter

meter

meter

Sökande

Faktureringsadress

Bostadsadress på Tjörn

Ifylles endast om den inte är samma som ovan.

För denna kö plats gäller Skärhamns Båtförenings (SBF) allmänna ordningsregler samt av SBF:s fastställda taxor. Den årliga administrationsavgiften är SEK 150:-. faktura på detta skickas till er via mail.

SBF upprättar kölista enligt uppgifterna ovan. Turordningen bestäms av det datum som står på denna blankett.

Om ändringar lämnas in till SBF som rör båtens storlek, som i sin tur påverkar båtplatsens storlek, blir ändringsdagens datum den nya turordningen.

Jag godkänner att mina uppgifter lagras för administration hos Skärhamns Båtförening.