Årsmöte 2024 den 26:e mars

Årsmötet kommer att avhållas i kommunhuset den 26 mars kl. 18:30. Motioner skall vara SBF tillhanda senast den 12 mars via mail info@skarhamnsbatforening.se. Kallelsen kommer ut 2-4 veckor innan mötet.