SKÄRHAMNS BÅTFÖRENING

– I skyddat läge på västra sidan av Tjörn ligger Skärhamns småbåtshamn och gästhamn.

Årsmötet 2021

Mötet hölls digitalt 15/3. För de medlemmar som vill ha tillgång till protokollet ber vi er maila till hamnkapen så skickar han ut en kopia till er.

Styrelsen

Spara på vattnet

På grund av lite nederbörd så måste vi i Tjörns Kommun och även i Skärhamns Båtförening hushålla med vattnet. Vi har monterat kulventiler på nästan alla vattenslangar på bryggorna men man måste även stänga av vattenkranen när man är färdig. Läs mer »

MEDLEMSINFORMATION

Våren 2020 gjordes lutningen på rampen betydligt flackare. Vi kan nu erbjuda en mycket mer användarvänlig anläggning och välkomnar alla båtägare att utnyttja denna.

Vi har monterat fasta och fällbara räddningsstegar i hamnen, detta är nu bl.a. komplett på bryggorna O och M

FACEBOOK

SAMARBETEN