SKÄRHAMNS BÅTFÖRENING

– I skyddat läge på västra sidan av Tjörn ligger Skärhamns småbåtshamn och gästhamn.

SBF

Kallelse till Skärhamns Båtförenings

HÖSTMÖTE 2021

Plats:

Tjörnsalen, Tjörns kommun

Onsdag 3/11 kl 18.30

Föredrag:

Ännu ej fastställt

Övriga frågor:

  • Information om årets gästhamnssäsong
  • Erfarenheter runt vaktgången 2021
  • Styrelsens förslag till miljöavgift på alla fasta båtplatser

Motioner till höstmötet skall vara inlämnade senast den

20 oktober 2021

Välkomna!

Styrelsen för Skärhamns Båtförening

Box 46, 471 21  Skärhamn

e-post: info@skarhamnsbatforening.se

www.skarhamnsbatforening.se

 

Renovering av A-bryggan

Under vintern kommer renovering av A-bryggan att ske. Arbetet beräknas starta den 1/11 och kommer att innebära begränsad framkomlighet.

Spara på vattnet

Även om vi inte har något generellt bevattningsförbud för tillfället så uppmanar SBF:s styrelse medlemmarna att vara sparsamma med dricksvattnet. Vi har monterat kulventiler på alla vattenslangar på bryggorna men glöm inte att stänga vattenkranen när ni är färdiga! Läs mer »

MEDLEMSINFORMATION

Våren 2020 gjordes lutningen på rampen betydligt flackare. Vi kan nu erbjuda en mycket mer användarvänlig anläggning och välkomnar alla båtägare att utnyttja denna.

Vi har monterat fasta och fällbara räddningsstegar i hamnen, detta är nu bl.a. komplett på bryggorna O och M

FACEBOOK

SAMARBETEN