SKÄRHAMNS BÅTFÖRENING

– I skyddat läge på västra sidan av Tjörn ligger Skärhamns småbåtshamn och gästhamn.

Årsmötet 2021

Mötet hölls digitalt 15/3. För de medlemmar som vill ha tillgång till protokollet ber vi er maila till hamnkapen så skickar han ut en kopia till er.

Styrelsen

Spara på vattnet

Även om vi inte har något generellt bevattningsförbud för tillfället så uppmanar SBF:s styrelse medlemmarna att vara sparsamma med dricksvattnet. Vi har monterat kulventiler på alla vattenslangar på bryggorna men glöm inte att stänga vattenkranen när ni är färdiga! Läs mer »

MEDLEMSINFORMATION

Våren 2020 gjordes lutningen på rampen betydligt flackare. Vi kan nu erbjuda en mycket mer användarvänlig anläggning och välkomnar alla båtägare att utnyttja denna.

Vi har monterat fasta och fällbara räddningsstegar i hamnen, detta är nu bl.a. komplett på bryggorna O och M

FACEBOOK

SAMARBETEN