Hösten är i antågande – Båtupptag och Höstmöte

Nu har höstens båtupptagningar startat. Vi vill påminna om att upptagningar ska bokas i god tid via mail info@skarhamnsbatforening.se eller telefon 0304 – 670 999. Använd gärna mail vid kommunikation med oss men om du kontaktar oss via telefon ber vi er att...

Årsmötesprotokoll ligger på Portnet

Årsmötet 2023 avhölls i Tjörns kommunhus den 29 mars. Protokoll från årsmötet finns tillgängligt för medlemmar på Portnet. Enklast loggar du in via knappen ”Medlemslogin PortNet” på hemsidans förstasida och sedan hittar du årsmötesprotokollet under fliken...

Årsmöte 2023 den 29:e mars

Årsmötet kommer att avhållas i kommunhuset den 29 mars kl. 18:30. Motioner skall vara SBF tillhanda senast den 15 mars via mail info@skarhamnsbatforening.se. Kallelse kommer att ut 2-4 veckor innan mötet.

Protokoll från Höstmötet 1/11 finns på PortNet

Höstmötet 2022 hölls i Tjörns Kommunhus den 1/11. Signerat protokoll från mötet finns på PortNet. För enkel inloggning på PortNet använder du lämpligen knappen Medlemslogin på hemsidans startsida.