Årets höstmöte avhölls den 25/10 med 43 närvarande medlemmar.

Protokoll från mötet finns på PORTNET.