Årsmötet kommer att avhållas i kommunhuset den 29 mars kl. 18:30.

Motioner skall vara SBF tillhanda senast den 15 mars via mail info@skarhamnsbatforening.se.

Kallelse kommer att ut 2-4 veckor innan mötet.