Kallelse Höstmöte 1/11

HÖSTMÖTE 2022 Plats:   Tjörnsalen, Tjörns kommun Tid:      Tisdag 1/11 kl 18.30  Föredrag:  Mikael Andersson, Jotun, informerar om bottenfärger  Övriga frågor: Information om årets gästhamnssäsong Erfarenheter runt vaktgången 2022 Information om tillägg i SBF:s...