Hölls i kommunhuset, Skärhamn den 23/3.

Medlem som önskar kopia på protokollet från årsmötet kan vända sig till Hamnkapten.