Hölls i kommunhuset, Skärhamn den 23/3. Medlem som önskar kopia på protokollet från årsmötet kan vända sig till Hamnkapten.

läs mer