Båtplats

Ansökan, köregler, sommar- och vinterel

Skärhamns båtförening är en ideell förening som består av 840 båtplatser. Innehavarna av dessa platser är i och med detta medlemmar av föreningen.

Köregler

När ansökan om båtplats registrerats hos SBF placeras den sökande i kön för den typ av båtplats som ansökan gäller. Inom Tjörns kommun gäller att fastighetsägare äger förtur gentemot sökande som är bosatta i andra kommuner.

Idag är köläget sådant att för de största platserna är det lång väntetid.

För de mindre platserna är inte kön lika lång.

SBF administrerar även en kö för medlemmar som önskar byta sin nuvarande båtplats. Även inom denna grupp är det de större platserna som är eftertraktade.

Sommar- och vinterel

Sommarel erbjudes på de flesta båtplatser från och med 1/4 till och med 1/10. Om el önskas skall medlem anmäla detta till SBF.

Vinterel erbjudes till båtägare vars båt ligger i vattnet över vintern. Elmätare inkopplas och avläses gemensamt av båtägare och SBF. Vid urkopplingen sker ny avläsning och elen debiteras enligt dessa avläsningar.

Priser 2018

BåtplatsPris
2,0 m2100:-
2,5 m2944:-
3,0 m3600:-
3,5 m4756:-
4,0 m6100:-
4,5 m7631:-
5,0 m8413:-

Långsidesplatser:

BåtplatsPris
10 m6850:-
12 m8100:-
13 m8725:-
15 m9975:-
20 m13100:-

Sommarel:
Årskostnaden för 2018 är 375:-