Ansökan om båtplats i 2:a hand (för ett år i taget)

Ansökan kan göras fr.o.m. 1/11 året innan fram till 1/3 gällande år, för varje år som 2:a-handsplats önskas.

OBS! Båtplatsbredd är cc-mått mellan y-bommarna. Verklig bredd kan vara 20 cm smalare.