Ansökan om båtplats i 2:a hand (för ett år i taget)

Ansökan kan göras fr.o.m. 1/11 året innan fram till 1/3 gällande år, för varje år som 2:a-handsplats önskas. För denna köplats gäller Skärhamns Båtförenings (SBF) allmänna ordningsregler samt av SBF:s fastställda taxor. Anmälningsavgift SEK 200:-. Fakturor skickas som e-faktura, om du anmält e-faktura för Skärhamns Båtförening hos din bank, eller via mail.

OBS! Båtplatsbredd är cc-mått mellan y-bommarna. Verklig bredd kan vara 20 cm smalare.