Ansök om båtplats

För denna köplats gäller Skärhamns Båtförenings (SBF) allmänna ordningsregler samt av SBF:s fastställda taxor. Anmälningsavgift SEK 200:-, därefter årlig administrationsavgift SEK 150:- som faktureras i nov av SBF. Fakturor skickas som e-faktura, om du anmält e-faktura för Skärhamns Båtförening hos din bank, eller via mail.
OBS! Anmälan registreras först när avgiften är betald.

Sökanden stryks från båtplatskön om årlig avgift inte inkommer till SBF eller om man har tackat nej till erbjuden båtplats 3 gånger. SBF upprättar kölistan enligt uppgifterna ovan. Turordningen bestäms av det datum som ansökan kommit in till SBF.
Om ändringar lämnas in till SBF som rör båtens storlek, som i sin tur påverkar båtplatsens storlek, blir ändringsdagens datum den nya turordningen.

OBS! Båtplatsbredd är cc-mått mellan y-bommarna. Verklig bredd kan vara 20 cm smalare.