Spara på vattnet

På grund av lite nederbörd så måste vi i Tjörns Kommun och även i Skärhamns Båtförening hushålla med vattnet.
Vi har monterat kulventiler på nästan alla vattenslangar på bryggorna men man måste även stänga av vattenkranen när man är färdig.