Byte 21/6

Byte 21/6 till i princip när som helst då vi är bortresta den veckan

Spara på vattnet

Även om vi inte har något generellt bevattningsförbud för tillfället så uppmanar SBF:s styrelse medlemmarna att vara sparsamma med dricksvattnet. Vi har monterat kulventiler på alla vattenslangar på bryggorna men glöm inte att stänga vattenkranen när ni är färdiga!

Ny brygga

Ytterligare en stor uppdatering i hamnen är gjord, bytet av M-bryggan. Bryggan beräknas vara helt färdig under vecka 22.