Byte 21/6

Byte 21/6 till i princip när som helst då vi är bortresta den veckan

Spara på vattnet

På grund av lite nederbörd så måste vi i Tjörns Kommun och även i Skärhamns Båtförening hushålla med vattnet. Vi har monterat kulventiler på nästan alla vattenslangar på bryggorna men man måste även stänga av vattenkranen när man är färdig.

Ny brygga

Ytterligare en stor uppdatering i hamnen är gjord, bytet av M-bryggan. Bryggan beräknas vara helt färdig under vecka 22.