Vinteruppställning

Vinterförvaring erbjuds SBF:s medlemmar på två parkeringar i hamnen. Reglerna för denna uppställning regleras i de allmänna ordningsreglerna och under miljörubriken.

 

Båtägare som önskar vinterförvara sina båtar på SBF:s arrenderade mark skall i god tid meddela SBF detta.

För den övre parkeringen kan man ha sin båt vinteruppställd från och med 1/9 till och med 31/5.

För den nedre parkeringen gäller från och med 1/9 till och med 30/4.

20160310_162853DSC_0242