På hösten är mastkranen låst, medan den på våren är öppen.

För bokning av mastkranen, ring 0304- 670 999 vardagar kl. 08-10.

Avgift för av- och påmastning är 300:-/mast.

Mastställ

I maststället måste masterna vara märkta med båtplatsnummer. Var aktsam om såväl egen mast som andras master.

Mastägare skall tillse att de mindre masterna hamnar högst upp och längst in i stället. De lägre nivåerna är förbehållna de större masterna.

Avgift för mastställ är 400:-/mast.

Omärkta master läggs på marken och därefter skrotas dom nästkommande säsong!

DSC_0229

Mastvagnar

Till hjälp vid förflyttning av mast från resp. till mastkran finns två vagnar.