Avfallsplan

Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten skall av respektive båtägare källsorteras och lämnas på miljöstationen.

Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten sorteras och kastas vid återvinningsstationen intill hamnkontoret. Under gästhamnens högsäsong finns en container vid fiskekajen men den är i första hand avsedd för gästbåtar.

Båtägare skall hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) och bryggplatsen för att inte närmiljön i hamnen skall skräpas ner.

F.o.m. 2015 är tömning av toalettavfall inom kustområdet förbjudet. Utnyttja sugtömning på mottagningsstationen.

Vid större olje- eller bränslespill: Ring 112

Atervinning_20160223