Miljöregler

Miljöreglerna på denna sida har som mål att minska medlemmarnas miljöpåverkan vid båtutnyttjande och underhållsarbeten.

Miljöreglerna skall följas av alla medlemmar i Skärhamns Båtförening och är en del av föreningens miljöpolicy.

Miljöregler

Så långt det är möjligt skall medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel.

SBF har investerat i en spolplatta och alla båtar som torrsätts inom föreningen område skall spolas och tvättas med denna utrustning innan de lämnar hamnen. Detta gäller även målade båtar som torrsätts via rampen.

Glykol, spillolja och bensin / diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömmning skall göras på miljöstationen.

Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuellt bränsle-, glykol- och oljespill från motor och växelhus. Vid bortskrapning av bottenfärg skall underliggande mark skyddas med presenning. Uppsamlade färgrester tas till vara och lämnas för destruktion vid spolplattan. Täckpresenningar får inte surras i båtstöttorna och båtägarna skall regelbundet kontrollera sina båtar.

20150712_191324