Föreningen

Skärhamns Båtförening (SBF)

Skärhamns Båtförening (SBF), är en ömsesidig förening ägd av sina medlemmar. SBF arrenderar hamnanläggningarna av Tjörns Hamnar, dotterbolag till Tjörns Kommun. SBF ansvarar för drift och skötsel av anläggningarna samt administrerar gästhamnarna i Skärhamn och på Klädesholmen.

Föreningen administrerar även kösystemet för de fasta båtplatserna. För tillfället är kön mycket lång.

Styrelsen

Vid årsmötet 2021-03-15 valdes följande styrelse:

Tomas Börgesson, Ordförande

Fredrik Farse’n, Kassör

Åsa Folkesson, Ordinarie ledamot
Mats Andersson, Ordinarie ledamot
Tore Helgeson, Ordinarie ledamot
Kent Tullock, Ordinarie ledamot
Johan Rafstedt, Suppleant
Peter Karlsson, Suppleant