Sommar och vinter el

Sommar och vinterel

Sommarel erbjudes på de flesta båtplatser från och med 1/4 till och med 1/10. Om el önskas skall medlem anmäla detta till SBF. Årskostnaden för 2018 är 375:-

 

Vinterel erbjudes till båtägare vars båt ligger i vattnet över vintern. Elmätare inkopplas och avläses gemensamt av båtägare och SBF. Vid urkopplingen sker ny avläsning och elen debiteras enligt dessa avläsningar.

20160328_102421