Köregler

Köregler

När ansökan om båtplats registrerats hos SBF placeras den sökande i kön för den typ av båtplats som ansökan gäller. Inom Tjörns kommun gäller att fastighetsägare äger förtur gentemot sökande som är bosatta i andra kommuner.

Idag är köläget sådant att för de största platserna är det lång väntetid.

För de mindre platserna är inte kön lika lång.

SBF administrerar även en kö för medlemmar som önskar byta sin nuvarande båtplats. Även inom denna grupp är det de större platserna som är eftertraktade.

Foto G hamn 2