Ansöka om båtplats i andrahand

Ansökan om båtplats i andra hand

Skärhamns Båtförening handhar uthyrning av medlemmarnas båtplatser i andra hand. Generellt gäller att ansökan skall vara Båtföreningen tillhanda före årsskiftet till det år som uthyrningen gäller. För ansökan om sådan plats kontakta SBF via mail: info@skarhamnsbatförening.se

En administrationavgift uttages som för 2017 är 150:-

20150704_080548