Viktig information inför årsmötet 2020

Den rådande situationen med Coronavirus (covid-19) gör att vi måste göra några ändringar och påpekande enligt nedan inför vårt årsmöte i Fullmäktigesalen i Tjörns Kommunhuset den 1 april kl. 18:30. Personer med symtom på luftvägsinfektion ska inte komma till årsmötet. Använd möjligheten till god handhygien på toaletterna utanför samlingssalen. Tillhör du...

Hamnvakt sökes för 4/4 2020

I det uppkomna läget med corona smitta och då jag till hör den medicinska riskgruppen så avstår jag vakten och kontakten med nya personer.