Spara på vattnet

Även om vi inte har något generellt bevattningsförbud för tillfället så uppmanar SBF:s styrelse medlemmarna att vara sparsamma med dricksvattnet.
Vi har monterat kulventiler på alla vattenslangar på bryggorna men glöm inte att stänga vattenkranen när ni är färdiga!