Kallelse till årsmöte 2019

Plats:  Fullmäktigesalen, kommunhuset

Tisdag 26 mars kl. 18.30
Ärenden enligt föreningens stadgar.
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast den 12 mars 2019.

Efter årsmötet bjuder SBF på kaffe.