Välkommen till Skärhamns hamn

På västra sidan av Tjörn ligger Skärhamns småbåtshamn.
Det är en väderskyddad hamn som rymmer både en småbåtshamn och en gästhamn

Skärhamns Båtförening (SBF) är den förening som sköter hamnen tillsammans med våra medlemmar.

En nyhet för 2017 är att SBF kommer att administrera och sköta Klädesholmens gästhamn detta år. Styrelsen ser goda synergier mellan dessa gästhamnar och vill på detta sätt bidraga till att antal gästbåtar inom Tjörns kommun ökar.