SKÄRHAMNS BÅTFÖRENING

– I skyddat läge på västra sidan av Tjörn ligger Skärhamns småbåtshamn och gästhamn.

AKTUELLT

Rengöring av flytkroppar

Nu på sommaren så växer det rejält på flytkropparna och det är varje båtägares uppgift att hålla dem rena, skrapa finns vid varje brygga för enklare rengöring. Läs mer »

Räddningsstegar

Vi har monterat fasta och fällbara räddningsstegar i hamnen, detta är nu bl.a. komplett på bryggorna O och M. Läs mer »

MEDLEMSINFORMATION

I våras gjorde vi lutningen på rampen betydligt flackare så nu är det mycket lättare att sjösätta via rampen än tidigare säsonger.

Håll extra uppsikt på er mail, nu skickar vi fakturorna men även trevliga nyhetsbrev med olika information via er mail.

FACEBOOK

SAMARBETEN