SKÄRHAMNS BÅTFÖRENING

– I skyddat läge på västra sidan av Tjörn ligger Skärhamns småbåtshamn och gästhamn.

HÖSTMÖTE

Den 3/11 avhölls mötet och protokollet har skickats ut till medlemmarna via portnet. Vi uppmanar de medlemmar som inte registrerat sig att göra detta snarast.

 

Renovering av A-bryggan

Under vintern kommer renovering av A-bryggan att ske. Arbetet beräknas starta den 1/11 och kommer att innebära begränsad framkomlighet.

Spara på vattnet

Även om vi inte har något generellt bevattningsförbud för tillfället så uppmanar SBF:s styrelse medlemmarna att vara sparsamma med dricksvattnet. Vi har monterat kulventiler på alla vattenslangar på bryggorna men glöm inte att stänga vattenkranen när ni är färdiga! Läs mer »

MEDLEMSINFORMATION

Våren 2020 gjordes lutningen på rampen betydligt flackare. Vi kan nu erbjuda en mycket mer användarvänlig anläggning och välkomnar alla båtägare att utnyttja denna.

Vi har monterat fasta och fällbara räddningsstegar i hamnen, detta är nu bl.a. komplett på bryggorna O och M

FACEBOOK

SAMARBETEN